Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Msza Święta z odnowieniem przysięgi małżeńskiej

Msza Święta z odnowieniem przysięgi małżeńskiej

Dlaczego warto odnawiać przyrzeczenia małżeńskie? Jubileusz polega na przebaczeniu, na odpuszczeniu grzechów, na możliwości odnowienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Stąd w sposób szczególny, jubileusz małżeństwa jest okazją do tego, by sobie przebaczyć, odnowić więź ze współmałżonkiem. Dokonuje się to przed Bogiem, w podobnej formie jak złożona przed laty przysięga małżeńska, aczkolwiek nie jest to już przysięga, a ponowna deklaracja, odnowienie złożonej raz, na zawsze przysięgi małżeńskiej.

Co jest najtrudniejsze w przysiędze małżeńskiej? Ktoś powie: „To, że przysięgam wierność, miłość, oraz że Cię nie opuszczę aż do końca. Ale nie mniej trudne są słowa: „Biorę sobie Ciebie za żonę”. Przyjmować drugiego człowieka z całym bogactwem jego osoby, a więc z tym, co jest w nim dobre, ale też tym, co jest słabością.

Termin: niedziela 11.02.2018 r., godz. 13.00

Lokalizacja: Parafia pw. św. Mateusza ul. ks. Jerzego Popiełuszki 20 w Olsztynie (Jaroty)

Wstęp dobrowolny 🙂