Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Randka z Jezusem

Msza Święta „Randka z Jezusem” (Adoracja Najświętszego Sakramentu)

Każdy człowiek, chrześcijanin, a małżeństwo szczególnie, jest zaproszony, aby posłuchać samego Boga, który jest źródłem miłości. Jak przy stole w domu, gdzie trzeba się wzajemnie słuchać, tak samo przy stole Eucharystii, trzeba przyjść i wsłuchać się w Boże słowie i karmić się Jego ciałem.

Tutaj głównym bohaterem jest Jezus Chrystus, który pokazuje, co to znaczy kochać. Jaka to jest miłość, która wydała się w ofierze w nasze ręce. Miłość małżonków jest podobna – mąż ofiarowuje się żonie, żona ofiarowuje się mężowi.

Termin: wtorek 13.02.2018 r., godz. 18.30-20.30

Lokalizacja: Parafia pw. św. Mateusza, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 20 w Olsztynie (Jaroty)