Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Inauguracja XIX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny

Organizatorzy XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny zapraszają na ich uroczystą inaugurację. Poniżej zamieszczamy szczegółowy jej program:

Program do pobrania : INAUGURACJA XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 12 maja 2017 roku