Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Istota przesłania Papieża Franciszka

Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział w Elblągu organizuje spotkanie poświęcone istocie przesłania Papieża Franciszka. Inicjatywa jest pochodną pragnienia w sercach wielu ludzi, by lepiej zrozumieć  nauczanie Papieża Franciszka, który w wielu miejscach w Kościele, również polskim zostaje niezrozumiany.

Do głoszenia konferencji został zaproszony ks. dr Andrzej Kilanowski, który wiele razy dał wyraz temu, że kocha Papieża zachwyca się Jego przepowiadaniem.

Spotkanie odbędzie się 17 maja br. (piątek) o godzinie 18:00 w siedzibie Oddziału, ul. A. Struga 2 w Elblągu.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.