Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Ks. bp dr Wiesław Szlachetka o Księdze Ezechiela [wideo] – materiały pomocnicze dla OKWB

Zapraszamy do wysłuchania cyklu rozważań księdza biskupa dr. Wiesława Szlachetki – biskupa pomocniczego gdańskiego o Księdze Ezechiela, która jest zakresem merytorycznym XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Księga Ezechiela cz. 1 – ks. biskup dr Wiesław Szlachetka – XXV OKWB

 

Księga Ezechiela cz. 2 – ks. biskup dr Wiesław Szlachetka – XXV OKWB

 

Księga Ezechiela cz. 3 – ks. biskup dr Wiesław Szlachetka – XXV OKWB