Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – Archidiecezja Warmińska, Diecezja Elbląska, Diecezja Ełcka

Szanowni Katecheci i Katechetki,
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z radością przystępuje do realizacji 24. edycji      Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Naszą stałą troską jest, by spotkanie z Pismem Świętym przy tej okazji nie ograniczało się jedynie do zdobycia wiedzy i atrakcyjnych nagród. Słowo, które jest „żywe i skuteczne” (por. Hbr 4,12) wypełnia się w tych, którzy je przyjmują z wiarą.

Zapraszając do współpracy w tym pięknym biblijnym dziele, zwracamy się do Was drodzy Katecheci i Katechetki z prośbą o zachęcenie uczniów do udziału w tegorocznych zmaganiach i przeprowadzenia I etapu konkursu w Państwa szkole (na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora).

Tekstem źródłowym konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Edycja Świętego Pawła, 2011).      Zakres merytoryczny obecnej edycji obejmuje Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami oraz słownikiem (materiał do pobrania w formacie PDF po zarejestrowaniu szkoły).

Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 będzie skoncentrowany na problematyce Eucharystii. W 1 Liście do Koryntian występuje najstarszy opis ustanowienia Eucharystii (1 Kor 11,23-26), który powstał ok. 55 roku. Święty Paweł odnosi do Eucharystii sformułowanie „Wieczerza Pańska” (1 Kor 11,20) ukazując jej wielką wartość dla wspólnoty korynckiej przeżywającej wewnętrzne konflikty i kryzysy. Wierzymy, że lektura Księgi Liczb oraz 1 Listu do Koryntian będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz budzić pragnienie życia mocą Chleba zstępującego z nieba.
Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym zagraniczna pielgrzymka, atrakcyjne upominki rzeczowe oraz indeksy na kilkanaście kierunków kształcenia w renomowanych uczelniach wyższych w Polsce, m.in.: na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II czy Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej i Medialnej.

Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie:      www.okwb.pl      (zakładka ZGŁOŚ SZKOŁĘ!).

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:
  • szkolnym (12 marca 2020 r.),
  • diecezjalnym (22 kwietnia 2020 r.),
  • ogólnopolskim finale (15-16 czerwca 2020 r. w Niepokalanowie).
Patronat honorowy nad tą inicjatywą objęli: JE abp Wojciech Polak, Prymas Polski oraz JE abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej okaże się pomocą w Państwa posłudze katechetycznej i zaowocuje w życiu kolejnych tysięcy młodych ludzi.