Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Czy można być jednocześnie samorządowcem i chrześcijaninem”?

Burmistrz Nidzicy Pan Jacek Kosmala był gościem w nidzickim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA”. Spotkanie było próbą odpowiedzi na pytanie: „Czy można być jednocześnie samorządowcem i chrześcijaninem”? Bez zawahania odpowiedział, że TAK MOŻNA. Na wstępie prelegent zapoznał słuchaczy ze swoim życiorysem by mogli zrozumieć jego wybory życiowe. Wielokrotnie podkreślał cechę odpowiedzialności jaką wyniósł z domu. Wskazał, że to ojciec nauczył go odpowiedzialności za kogoś oraz odpowiedzialności za własne czyny. Dzięki tej wartości wiele osiągnął. Prelegent podkreślił, że służenie społeczeństwu przez zaangażowanie się w samorząd powinno być chlubą chrześcijanina. W samorządzie zawsze chodzi o to co „możliwe”: nie zawsze wystarcza środków, by wykonać to co niezbędne, a często nie ma większości, by przełożyć fundamentalne opcje na politykę. Zaznaczył, że istnieją kwestie, w których chrześcijanin nie powinien iść na kompromis. Chrześcijańskiemu samorządowcowi nigdy nie wolno występować przeciwko podstawowym wartościom osoby. Prelegent podał receptę w jaki sposób można realizować cele i zadania samorządu w duchu wartości fundamentalnych. Jak podkreślił, jego sukcesem jest to, że ułożył sobie dobry zespół (nikogo nie zwalniając). Zaznaczył, że wszystko zdobywają wspólnie. Mają taką zasadę – wchodzą do pracy uśmiechnięci i wychodzą z niej uśmiechnięci. Jak wspomniał zawsze najlepszą metodą, którą możemy zastosować jest modlitwa. Ona ma olbrzymią moc. Punktem wyjścia jest wiara i nasza relacja z Panem Bogiem, a dopiero z niej wynika nasza postawa wobec drugiego człowieka.