Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Inauguracja XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Tegoroczne, XXIII WarmińskoMazurskie Dni Rodziny odbywają się pod tym samym hasłem, które obowiązywało w roku ubiegłym. Uroczysta inauguracja odbędzie się 14 maja (piątek) zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku, ale z przyczyn spowodowanych nadal obowiązującymi obostrzeniami, przyjęła formę online. W załącznikach przesyłam Państwu zaproszenie do udziału w tej inauguracji wraz z informacjami dotyczącymi zgłoszenia chęci otrzymania linka, dzięki któremu będzie możliwość wzięcia udziału w tej konferencji. Bardzo liczę na przekazanie swej chęci udziału do dnia 12 maja p. Annie Daukszys, która jest kierownikiem Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Podaję dane do kontaktu z nią: tel. 89 521 95 08; email: a.daukszys@warmia.mazury.pl

Jednocześnie informuję, że ukazał się już najnowszy numer „Biuletynu Rady ds. Rodzin”, wprowadzający w tegoroczne, XXIII WarmińskoMazurskie Dni Rodziny, zawierającym.in. regulaminy trzech wojewódzkich konkursów. Jest w nim także szczegółowa relacja z uroczystego podsumowania XXI Dni Rodziny (październik 2019 r.), a także relacje z ich ubiegłorocznej skromnej, XXII edycji. Biuletyn jest do odebrania w ROPS po uprzednim uzgodnieniu odbioru z p. Anną Daukszys. Zachęcam do poinformowania osób i środowisk zainteresowanych tematyką małżeństwa i rodziny o możliwości udziału online w tej inauguracji Dni, liczę na promocję Dni i włączenie się w ich organizację (trwać będą do 11 czerwca)udział w konkursach i ich popularyzację oraz pomoc w dystrybucji Biuletynu.

Z poważaniem

Andrzej Taborski
Przewodniczący Rady ds. Rodzin
Województwa WarmińskoMazurskiego

program_Inauguracji[1]

Szanowni_Państwo[1]

formularz zgłoszeniowy [1]