Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Sławomir Józefiak – bariery gospodarcze podczas pandemii

Sławomir Józefiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Prezes Zarządu Grupy INCO S.A. podczas Festiwalu KNS o zagrożeniach gospodarczych podczas pandemii COVID-19.