Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie formacyjne w Elblągu

W Oddziale w Elblągu odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne dotyczące tematu roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Tematem spotkania były biblijne symbole Ducha Świętego oraz ABC Katolickiej Nauki Społecznej.

Spotkanie poprowadził ksiądz asystent senior dr Stanisław Guła i zastępca przewodniczącego Oddziału Anna Grabowska. Zebrani przyznali, że bardzo dobrze się stało, że ten rok jest poświęcony w szczególny sposób spotkaniom z Duchem Świętym, a którego tak często nie doceniamy. Piękne słowa padły z ust ks. Stanisława, który powiedział, że Duch Święty to jest Miłość między Bogiem Ojcem a Synem Bożym. Modlitwa do Ducha Świętego towarzyszyła spotkaniu na początku spotkania, jak i na koniec. Rozdano również zebranym wydrukowane modlitwy do Ducha Świętego z prośbą o ich codzienne odmawianie.

Pod wpływem Ducha Świętego, który był obecny z nami na tym spotkaniu, podjęto nową inicjatywę dla naszego Oddziału, a mianowicie powstała grupa różańcowa, która będzie się spotykać we wtorki i modlić się na różańcu w intencji naszej Ojczyzny i w wielu innych.

autor: Halina Orzechowska