Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

36. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

19 października minie 36. rocznica porwania i  męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Tego dnia przypadają także obchody Święta Duchownych Niezłomnych.

Uroczysta msza święta rocznicowa z modlitwą o  kanonizację kapłana odprawiona zostanie 19  października o godzinie 18:00 w kościele Świętego Stanisława Kostki w Warszawie.

Transmisja

 www.popieluszko.net.pl