Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Zarząd Oddziału Okręgowego w Olsztynie

Skład Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie w kadencji 2018-2022:

 1. Przewodniczący Zarządu – Zbigniew Połoniewicz
 2. Wiceprzewodniczący Zarządu – Zygmunt Tucholski
 3. Wiceprzewodnicząca Zarządu – Aneta Kowalska-Siedlecka
 4. Sekretarz Zarządu – Iwona Dziak
 5. Członek Zarządu – Grzegorz Zalewski
 6. Członek Zarządu – Elżbieta Boniecka
 7. Członek Zarządu – Mateusz Rutynowski
 8. Członek Zarządu – Marianna Kesler
 9. Członek Zarządu – Anna Wróbel
 10. Członek Zarządu – Krystyna Wróblewska
 11. Członek Zarządu – Barbara Kiejziewicz