Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dołącz do nas!

Ruszajcie w drogę! Nie poprzestawajcie na dyskusjach,
nie czekajcie z czynieniem dobra na okazję,
która być może nigdy nie nadejdzie. Nastał czas działania!
św. Jan Paweł II, Szwajcaria 2004

Dołącz do wspólnoty ludzi świeckich, którzy w obecnej polskiej rzeczywistości starają się być znakiem chrześcijańskiej nadziei, realizując wezwanie św. Jana Pawła II do budowania „Civitas Christiana” – społeczeństwa wiernego Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi, coraz bardziej Bożego, a przez to bardziej ludzkiego.

Korzystaj z naszego dorobku i ubogacaj się duchowo podczas rekolekcji, wspólnego pielgrzymowania, dni skupienia. Poszerzaj swoją wiedzę i umiejętności dzięki interesującym spotkaniom oraz działalności edukacyjnej. Rozwijaj się duchowo, aby być gotowym do apostolstwa w swoich środowiskach życia, uczestnicząc w formacji Stowarzyszenia i podejmując konkretne inicjatywy.

Zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Okręgowym w Olsztynie oraz Oddziałami w: Elblągu, Ełku, Kętrzynie, Nidzicy, Olsztynie, Ostródzie,  Suszu i Szczytnie.