Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Kontakt

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział Okręgowy w Olsztynie 

10-028 Olsztyn, ul. Prosta 5/6
tel./fax (89) 527 35 16

Dyrektor Oddziału Okręgowego:

 Zbigniew Połoniewicz

tel. kom. 783 981 865 e-mail: zpoloniewicz@civitaschristiana.pl

Zastępca Dyrektora:

        –  Aneta Kowalska-Siedlecka
tel. kom. 601 314 345 e-mail: anetakowalska@civitaschristiana.pl

Iwona Dziak

specjalista ds. organizacyjno – statutowych

tel. kom. 693 212 098 e-mail: iwonadziak@civitaschristiana.pl

Mateusz Rutynowski

specjalista ds. formacyjnych – programowych
tel. kom. 609 024 981 e-mail: mateuszrutynowski@civitaschristiana.pl

e-mail: warminskomazurski@civitaschristiana.pl

www.facebook.com/CivitasOlsztyn/