Get Adobe Flash player

O roli dziadków w Oddziale w Szczytnie

Członkowie Oddziału w Szczytnie gościli dziś ks. dr. Michała Tunkiewicza, który zaprezentował temat: Rola dziadków w rodzinie. Prelegent przypomniał znaczenie wartości w życiu każdego człowieka, które stanowią istotę budowania swojego człowieczeństwa. Następnie członkowie mieli okazję sami sprawdzić swój świat wartości, który różni się w każdej osobie. Pierwszorzędną i najważniejszą wartością życia jest miłość i na niej należy budować. Ks. Michał podał wiele cennych uwag jak być dziadkiem i babcią we współczesnych czasach. Z optymizmem i uśmiechem na twarzy członkowie – babcie i dziadkowie, a nawet pradziadkowie opuszczali dzisiejsze spotkanie.

   

Orędzie Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – Oddział w Ostródzie

W ostródzkim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” ks. dr hab. Krzysztof Bielawny – na co dzień posługujący w sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – poprowadził spotkanie na temat orędzia gietrzwałdzkiego.

Prelegent podkreślił, iż  naszym obowiązkiem jest szerzenie orędzia Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, która jak troskliwa matka upomina swoje dzieci bo chcę dla nas jak najlepiej.

Serdecznie zachęcamy do wnikliwego zapoznaniem się z orędziem Matki Bożej Gietrzwałdzkie.

Sympozjum o miłości „caritas” na Wydziale Teologii

Bóg jest miłością – tymi słowami rozpoczęło się sympozjum naukowe „Wiara, Nadzieja, Miłość – między teorią a praktyką”. Odbyło się ono 17 maja na Wydziale Teologii UWM. Tematem sympozjum było ukazanie miłości z nauczaniu społecznym Kościoła, jego misji i zadań. Podstawą teoretyczną refleksji teologicznej były encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est” i „Caritas in veritate”. Papież wyraźnie nakreślił w nich czym jest miłość, jak ją realizować i kto powinien to robić. Referaty w części teoretycznej wygłosili mgr Mateusz Rutynowski i ks. dr hab. Stanisław Skobel, prof. UKSW. Po przerwie zaś uczestnicy mogli wysłuchać referatów dotyczących praktycznego realizowania miłości „caritas” poprzez działalność Caritas Polska – temat zaprezentował o. dr Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska. Dzieła miłosierdzia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przedstawił ks. mgr Marcin Pysz z Diakonii tegoż Kościoła. Na zakończenie części wykładowej refleksji nad „caritas” w misji ewangelizacyjnej Kościoła dokonał o. dr Adam Michałek SVD. Nie obyło się bez dyskusji, która ukierunkowana było na szukanie odpowiedzi na współczesne problemy postrzegania miłości. Sympozjum zorganizował Oddział Okręgowy w Olsztynie wraz z Wydziałem Teologii UWM.

 

Orędzie Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – Oddział w Nidzicy

W nidzickim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” ks. dr hab. Krzysztof Bielawny – na co dzień posługujący w sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – poprowadził spotkanie na temat orędzia gietrzwałdzkiego. Prelegent podkreślił, że niewątpliwie objawienia gietrzwałdzkie odegrały wybitną rolę w dziejach Warmii. Przyczyniły się do ożywienia religijności i ducha wiary i stworzyły nowe ognisko kultu Matki Boskiej, które rozgłosem i frekwencją pielgrzymów przewyższyło sławne od dawna sanktuarium w Świętej Lipce. Ponadto Gietrzwałd spowodował przebudzenie się narodowościowe Polaków warmińskich i stał się pierwszym ośrodkiem ruchu polskiego na Warmii. Mimo upływu lat i mimo zmienionych warunków społecznych, politycznych i kościelnych po ostatniej wojnie Gietrzwałd nie stracił na swoim znaczeniu. Wartości, jakie wniosły objawienia Najświętszej Maryi Panny, nadal są żywe i w dalszym ciągu owocują.

W Reszlu śpiewali na chwałę Bożą

W słoneczną sobotę 13 maja, w setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, odbył VII Festiwal Piosenki Religijnej „Cantate Deo” w Reszlu. Organizatorami Festiwalu byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu oraz Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Reszlu.

Tradycyjnie Festiwal rozpoczął się Mszą świętą w kościele parafialnym w Reszlu, którą w intencji wydarzenia oraz uczestników sprawowali ks. Krzysztof Bumbul i ks. Karol Misiewicz – proboszcz i wikariusz parafii. W skierowanym na wiernych słowie Bożym ks. Krzysztof podkreślił, że ważne jest, aby Boga chwalić tym, co najlepsze, własnymi zdolnościami, dlatego obecność dzieci, młodzieży i dorosłych w Festiwalu jest słuszna.

Przesłuchania festiwalowe rozpoczęły się o godziny 10.00 w amfiteatrze przy Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu. Otwarcia Festiwalu dokonał ks. Krzysztof Bumbul, który także wraz z panią Grażyną Bałabańską zasiedli w jury Festiwalu. Na scenie pojawili się soliści i zespoły z wielu miast i miejscowości regionu, m. in. z Lidzbarka Warmińskiego, Szczytna i Kętrzyna.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury przyznało następujące nagrody:

W kategorii do lat 13: III miejsce – Maciej Golian; II miejsce – Julia Płocharczyk, I miejsce – Maja Wierzchołowska.

W kategorii 14-25 lat: III miejsce – Emilia Golian; II miejsce – Michalina Pankiewicz, I miejsce – Dominika Siwek.

W kategorii powyżej 25 lat: III miejsce – Krystyna Łożyńska; II miejsce – Wiesława Hajduk, I miejsce – Włodzimierz Chmal.

W kategorii zespoły: III miejsce – schola Łęgajny; II miejsce – duet Maja Soliwoda i Wiktoria Bałon, I miejsce – schola UwielbiamGO.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za niezapomniane występy i trud włożony w przygotowanie Festiwalu. Wielkie podziękowania należą się współorganizatorom: Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Reszlu (dyrektorowi – p. Arturowi oraz wszystkim współpracownikom), a także ks. kan. Krzysztofowi Bumbulowi, proboszczowi parafii. Wielką życzliwością okazał się pan Marek Janiszewski, burmistrz Reszla, który ufundował statuetki oraz ciepły posiłek wszystkim uczestnikom. Dziękujemy za gościnność oraz wsparcie tej inicjatywy.

Do zobaczenia za rok!

Inauguracja XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

W sali konferencyjnej Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie odbyła się Inauguracja XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny zorganizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Radę ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędu Miasta Olsztyna oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie. W tym roku będą się one odbywać pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”.
Uroczystość otworzyła Wicemarszałek Województwa Wioletta Śląska-Zyśk oprócz Samorządu Województwa patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli także Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Metropolita Warmiński.
W programie uroczystości zostały wręczone nominacje do Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zostaliśmy zauważeni i docenieni jako Stowarzyszenie nie tylko za wielość i różnorodność podejmowanych zadań czy odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań, ale przede wszystkim za rzetelność, sumienność, dużą umiejętność nawiązywania współpracy, odnajdywanie i pobudzanie ludzkiego potencjału do współdziałania. Nominację z ramienia Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” O. O w Olsztynie otrzymała Aneta Kowalska-Siedlecka.
Zaproszeni goście dr Barbara Smolińska („Pracownia Dialogu” Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna w Warszawie), Teresa Mazan (Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW w Warszawie) w fazie dyskusji panelowej próbowały odpowiedzieć na pytania: jakie są zasady udanego związku małżeńskiego? Jak wykorzystać konflikt i trudności do zbudowania trwałej relacji? Dlaczego coraz później decydujemy się na małżeństwo?
W Dni te tradycyjnie włącza się nasze Stowarzyszenie zarówno na poziomie Oddziału Okręgowego, jak i Oddziałów. Organizujemy warsztaty, spotkania, wystawy, konkursy.
Dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny są jedynym w kraju tak znaczącym i obejmującym teren całego województwa przedsięwzięciem na rzecz promocji rodziny, zauważane są daleko poza naszym regionem, także za granicą, a u nas cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, integrują społeczność województwa i społeczności lokalnych, co w naszym regionie – i nie tylko – ma bardzo ważne znaczenie. I są świadectwem, że rodzina stanowi fundament społeczeństwa, który należy budować i o który należy dbać.

„Jubileusz 100. rocznicy objawień fatimskich” – Oddział w Ketrzynie

W kętrzyńskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Pani Zenobia Alejun podzieliła się wrażeniami z uroczyści jubileuszu 20-lecia nadania Stowarzyszeniu statusu organizacji katolickiej. Jako wyraz wdzięczności podczas gali w dawnym Pałacu Prymasowskim w Warszawie wręczono okolicznościowe medale XX-lecia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” osobom, które w praktyce i swoją postawą, osobistym świadectwem i codziennym trudem urzeczywistniają w lokalnych środowiskach w całej Polsce wartości ewangeliczne takim medalem została odznaczona min.: Pani Zenobia. Wyróżniona podkreśliła, podczas wczorajszego spotkania, że: „sens tego odznaczenia nagradza nasze wspólne Dzieło, którego współtwórcami są Ci, którzy siedzą na tej sali i Ci, którzy już w minionych latach od nas odeszli, ale zostawili po sobie pamięć i uczucia, które spajają nasze osobiste i zawodowe relacje. Jestem szczęśliwa, że możemy tworzyć taką wspaniałą wspólnotę połączoną wyznawanymi wartościami. Dziękuję każdemu z osobna”.
Następnie ks. Mariusz Roman w dniu swoich urodzin wygłosił referat pt. „Jubileusz 100. rocznicy objawień fatimskich”. Fatima to bez wątpienia największy znak XX wieku. To objawienie, które kryje w sobie niezwykłe orędzia. Prelegent już na początku uświadomił słuchaczom, ze poznanie treści Jej orędzia zdaje się być naszym moralnym obowiązkiem. To orędzie jest skierowane do nas! Niech stulecie objawień w Fatimie sprawi, by nie tylko nasze serca, ale i cała Polska prawdziwie poznała i pokochała Maryję.
Wszystkim uczestnikom dziękuję za stworzenie cudownej atmosfery spotkania.Za to, że znaleźliście czas, aby się z nami spotkać. To miłe, że można na Was liczyć!

Biuletyn 38

Zachęcamy do zapoznania się z „BIULETYNEM Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, który nieustanie od 19 lat promuje politykę prorodzinną prowadzoną przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stanowi również pomoc merytoryczną i organizacyjną dla osób i środowisk angażujących się w podejmowanie na swoim terenie konkretnych inicjatywa w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. „Biuletyn” został przygotowany pod względem merytorycznym i technicznym przez Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział Okręgowy w Olsztynie oraz podmioty z nami współpracujące.

Biuletyn nr 38

Konkursy w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Serdecznie zapraszamy do brania udziału w konkursach:

XIV Wojewódzki KONKURS PLASTYCZNY I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „MIŁOŚĆ W RODZINIE ”,

XIV Wojewódzki Konkurs Literacki „UCZĘ SIĘ CIEBIE, RODZINO”.

Organizowanych w ramach w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Regulaminy oraz formularze do pobrania poniżej:

Regulamin XIV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

Regulamin XIV Wojewódzkiego KONKURSU PLASTYCZNEGO I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Formularz z relacji z przedsięwzięcia podjętego w środowisku lokalnym w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny