Get Adobe Flash player

Orędzie Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – spotkanie w kętrzyńskim Oddziale.

Przeżywamy szczególny czas, który możemy nazwać Maryjnym. W roku 100-lecia objawień w Fatimie i 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej obchodzimy w Polsce także inny ważny jubileusz – 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej koronami papieskimi. W kętrzyńskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” ks. Krzysztof Bielawny – na co dzień posługujący w sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – poprowadził spotkanie na temat orędzia gietrzwałdzkiego. Kapłan zwrócił uwagę, że z orędzia przekazywanego światu przez wizjonerki w Gietrzwałdzie w 1877 r. Maryja jawi się nam jako ta, którą czcimy w wielu wezwaniach Litanii Loretańskiej. A więc Maryja Gierzwałdzka jawi się nam jako min.: Królowa Różańca Świętego, Uzdrowienie chorych, Matka czystej miłości, Maryja –Matka Eucharystii czy Maryja – Matka nadziei… Objawienia i kult Matki Bożej w Gietrzwałdzie zostały oficjalnie zatwierdzone dekretem przez ks. bp. Józefa Drzazgę, metropolitę warmińskiego, 11 września 1977 r. Po 140 latach od objawień maryjnych w Gietrzwałdzie orędzie nadal jest aktualne.

Konkursy w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Serdecznie zapraszamy do brania udziału w konkursach:

XIV Wojewódzki KONKURS PLASTYCZNY I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „MIŁOŚĆ W RODZINIE ”,

XIV Wojewódzki Konkurs Literacki „UCZĘ SIĘ CIEBIE, RODZINO”.

Organizowanych w ramach w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Regulaminy oraz formularze do pobrania poniżej:

Regulamin XIV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

Regulamin XIV Wojewódzkiego KONKURSU PLASTYCZNEGO I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Formularz z relacji z przedsięwzięcia podjętego w środowisku lokalnym w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Poznanie liturgii Mszy świętej w Szczytnie

Liturgia jest źródłem i szczytem życia Kościoła, dlatego jej celebrowanie jest bardzo ważne. Kogoś, coś, co się kocha, należy poznawać i w związku z tym Oddział w Szczytnie spotkał się, aby poznawać liturgię Mszy świętej pod kierunkiem liturgisty, ks. kan. dr Bartłomieja Matczaka. Prelegent przedstawił w swoim wystąpieniu pierwsze dwie części liturgii Mszy świętej – obrzędy wstępne i Liturgię Słowa. Spotkanie wpisało się w przygotowanie katolików do przeżycia najważniejszych dni w roku liturgicznym – Triduum Paschalnym.

Prelekcja ,,O relacji chrześcijańskiej z islamem”.

„O relacji chrześcijańskiej z islamem” w kętrzyńskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” poprowadził spotkanie ks. RYSZARD WTOREK, jezuita. W 1988 r. wyjechał na misje do Egiptu. Mieszka i pracuje w Kairze.
Prelegent podkreślił, że jedną z konsekwencji religijnego otwarcia się Kościoła katolickiego na islam, mimo wielowiekowej i pełnej zbrojnych konfliktów historii wzajemnych kontaktów, było skierowanie przez posoborowych papieży wezwania do wszystkich chrześcijan, przede wszystkim katolików, aby podejmowali działania zmierzające do nawiązywania dialogu z muzułmanami. Ojciec Ryszard wskazał, że w świetle dokumentów soboru dialog z islamem należy rozumieć jako próbę lepszego wzajemnego poznawania się, zwłaszcza w wymiarze religijnym, w celu tworzenia warunków współżycia w sprawiedliwości społecznej, pokoju, wolności oraz we wzajemnym poszanowaniu chrześcijan i muzułmanów na całym świecie. W sposób szczególny na to wezwanie odpowiedziały katolickie zgromadzenia religijne – wyakcentował prelegent. Zainicjowały one szereg przedsięwzięć apostolskich, ukierunkowanych na pełniejsze studium islamu jako religii oraz praktyczny, międzyreligijny dialog. Niektóre z tych zgromadzeń (jak np. Ojcowie Biali, dominikanie, kombonianie, jezuici), w swoich apostolskich priorytetach umieściły szeroko rozumiany dialog z islamem; i to na terenie krajów muzułmańskich, jako jedną z ich szczególnie ważnych misji we współczesnym świecie.
Szkoda, że w świecie, gdzie coraz częściej chrześcijanie i muzułmanie są zmuszeni żyć razem, odpowiedzialni za kreowanie stosunków międzynarodowych politycy tak mało korzystają z wielowiekowych doświadczeń pokojowego współżycia arabskich chrześcijan z muzułmanami.

O Liturgii Mszy Świętej – Oddział w Nidzicy

O Liturgii Mszy Świętej” w Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” w Nidzicy poprowadził spotkanie w ramach projektu Zintegrowanego ks. kan. dr Bartłomiej Matczak – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Archidiecezji Warmińskiej. Ks. Bartłomiej wyjaśnił precyzyjnie przebieg Mszy Świętej (Obrzędy wstępne oraz Liturgię słowa)– wskazał sposoby w jaki możemy odnaleźć w niej samego siebie. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.: o zasadniczym celu Obrzędów wstępnych, odkryli jakimi prawami rządzi się homilia, a jakimi kazanie, potrafią scharakteryzować elementy stroju liturgicznego i cingulum już nie jest zagadką. Ponadto słuchacze usystematyzowali wiedzę związaną z Liturgią Słowa, która jest bardzo ważna i chyba niedoceniana przez nas, katolików zauważył prelegent. Traktujemy ją często jako wstęp do „ważnych rzeczy”, które nastąpią potem, a tymczasem to sam Bóg przychodzi do nas w mocy swego Słowa, aby „nasze serca zaczęły pałać”, bo inaczej nie będziemy w stanie Go rozpoznać przy łamaniu chleba. Bardzo owocne jest słuchanie słowa w taki sposób, jakbyśmy je słyszeli po raz pierwszy, bez filtru naszej „naukowej wiedzy” (np. egzegetycznej, jeśli taką posiadamy), lecz spróbować przyjąć postawę Maryi, która rozważała Słowo w SERCU. Mam nadzieję, że dzięki tej prelekcji odnajdziemy w sobie odwagę do wzięcia mądrego, świadomego i głębokiego udziału w każdej Mszy Świętej.

Spotkania wielkopostne Oddziału w Suszu

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z spotkania wielkopostnego Oddziału w Suszu, które prowadził  ksiądz kanonik Mieczysław Adamczyk.
Następnie prezentowany był filmu ,,Ja Jestem” opowiadający o cudzie obecności Jezusa w Eucharystii.

O Liturgii Mszy Świętej – Oddział w Kętrzynie

„O Liturgii Mszy Świętej” w kętrzyńskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” poprowadził spotkanie w ramach projektu Zintegrowanego ks. kan. dr Bartłomiej Matczak – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Archidiecezji Warmińskiej. Msza Święta nie jest sprawą nudziarzy. Nie jest ona też wyłącznie sprawą księdza. Jak podkreślił prelegent każdy ma w niej swoją rolę. Trzeba odwagi, aby tę rolę rozpoznać i przyjąć. W ten sposób Msza Święta może stać się świętowaniem także naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Ks. Bartłomiej wyjaśnił precyzyjnie przebieg Mszy Świętej (Obrzędy wstępne oraz Liturgię słowa)– wskazał sposoby w jaki możemy odnaleźć w niej samego siebie. Pomógł odszukać w starych , niezmiennych od lat formach, wciąż tak samo młodzieńczą moc Jezusa. Pokazał na przykład, że cisza w czasie Eucharystii nie jest pustką – jest momentem doświadczania Boga.
Mam nadzieję, że dzięki tej prelekcji odnajdziemy w sobie odwagę do wzięcia mądrego, świadomego udziału w każdej Mszy Świętej.

O Liturgii Mszy Świętej – Oddział w Ostródzie

W Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Ostródzie odbyło się spotkanie pn. Ogólna struktura Mszy Świętej, ks. dr. Bartłomiej Matczak przybliżył zagadnienia dotyczące obrzędów wstępnych i liturgii słowa. Oprócz bardzo cennej wiedzy nasuną się jeden bardzo ważny wniosek my wierni powinniśmy zapoznać się z ewangelią przed pójściem na Mszę Świętą. Ks. B. Matczak podkreślił, że te ,,odrobione lekcję” pozwolą nam lepiej zrozumieć i przeżyć Mszę Świętą oraz przeciwdziałają naszym rozproszeniom.

Księga Daniela bez tajemnic – warsztaty biblijne

Kolejne warsztaty biblijne odbyły się 28 marca w sali konferencyjnej Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Młodzi z Malborka, Olsztyna, Szczytna, Mrągowa i Giżycka, pod okiem ks. dr. Piotra Dernowskiego, zgłębiali wiedzę na temat Księgi Daniela. Kim był tajemniczy Daniel, czym jest apokaliptyka oraz co oznacza tytuł Syn Człowieczy? – na takie pytania odpowiadali uczestnicy na podstawie Pisma świętego. Praca z tekstem biblijnym dała wielu możliwość egzegezy fragmentów Księgi Daniela w oparciu o wiedzę biblisty. Już 25 kwietnia w trzech miastach naszego Oddziału Okręgowego, które są stolicami diecezji (Olsztyn, Elbląg, Ełk), odbędą się etapy diecezjalne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Najlepsza trójka z każdej diecezji będzie reprezentować swoją diecezję na finale ogólnopolskim w Niepokalanowie 5-6 czerwca.