Get Adobe Flash player

Skupienie pod skrzydłami Maryi

Po raz dziewiętnasty wspólnota „Civitas Christiana” z Warmii, Mazur i Powiśla odbywała swoje dni skupienia w sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Pod matczynym płaszczem Maryi członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, 18 i 19 marca, wysłuchali konferencji przygotowanych przez ks. kan. Romualda Zapadkę, asystenta kościelnego Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Temat rekolekcji nawiązywał do hasła roku duszpasterskiego i brzmiał „Idźcie i głoście”. W czasie konferencji rekolekcjonista ukazał do kogo są skierowane słowa zawarte w temacie, jak należy głosić i komu. Naturalnym nawiązaniem była rocznica objawień gietrzwałdzkich, które miały miejsce w 1877 roku. Uczestnicy przeżyli drogę krzyżową na polach gietrzwałdzkich, a także powierzali swoje intencje podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

W niedzielny poranek, podczas Eucharystii w bazylice, został poświęcony obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i przekazany Oddziałowi w Elblągu, który rozpoczął peregrynację kopii Cudownego Obrazu w rodzinach Stowarzyszenia. Ostatni elementem była konferencja ks. dr. hab. Krzysztofa Bielawnego, który przybliżył zebranym treść objawień Matki Bożej, o czym często przybywający do Gietrzwałdu zapominają.

 

Czy można być jednocześnie samorządowcem i chrześcijaninem”?

Burmistrz Nidzicy Pan Jacek Kosmala był gościem w nidzickim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA”. Spotkanie było próbą odpowiedzi na pytanie: „Czy można być jednocześnie samorządowcem i chrześcijaninem”? Bez zawahania odpowiedział, że TAK MOŻNA. Na wstępie prelegent zapoznał słuchaczy ze swoim życiorysem by mogli zrozumieć jego wybory życiowe. Wielokrotnie podkreślał cechę odpowiedzialności jaką wyniósł z domu. Wskazał, że to ojciec nauczył go odpowiedzialności za kogoś oraz odpowiedzialności za własne czyny. Dzięki tej wartości wiele osiągnął. Prelegent podkreślił, że służenie społeczeństwu przez zaangażowanie się w samorząd powinno być chlubą chrześcijanina. W samorządzie zawsze chodzi o to co „możliwe”: nie zawsze wystarcza środków, by wykonać to co niezbędne, a często nie ma większości, by przełożyć fundamentalne opcje na politykę. Zaznaczył, że istnieją kwestie, w których chrześcijanin nie powinien iść na kompromis. Chrześcijańskiemu samorządowcowi nigdy nie wolno występować przeciwko podstawowym wartościom osoby. Prelegent podał receptę w jaki sposób można realizować cele i zadania samorządu w duchu wartości fundamentalnych. Jak podkreślił, jego sukcesem jest to, że ułożył sobie dobry zespół (nikogo nie zwalniając). Zaznaczył, że wszystko zdobywają wspólnie. Mają taką zasadę – wchodzą do pracy uśmiechnięci i wychodzą z niej uśmiechnięci. Jak wspomniał zawsze najlepszą metodą, którą możemy zastosować jest modlitwa. Ona ma olbrzymią moc. Punktem wyjścia jest wiara i nasza relacja z Panem Bogiem, a dopiero z niej wynika nasza postawa wobec drugiego człowieka.

Konkursy w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Serdecznie zapraszamy do brania udziału w konkursach:

XIV Wojewódzki KONKURS PLASTYCZNY I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „MIŁOŚĆ W RODZINIE ”,

XIV Wojewódzki Konkurs Literacki „UCZĘ SIĘ CIEBIE, RODZINO”.

Organizowanych w ramach w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Regulaminy oraz formularze do pobrania poniżej:

Regulamin XIV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

Regulamin XIV Wojewódzkiego KONKURSU PLASTYCZNEGO I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Formularz z relacji z przedsięwzięcia podjętego w środowisku lokalnym w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Porozumienie

Z radością informujemy, że w dniu 14 marca br. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie i Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zawarli porozumienie o współpracy. W imieniu Oddziału Okręgowego podpis złożył dyrektor Zbigniew Połoniewicz, a Wydział reprezentował dziekan ks. dr hab. Marek Żmudziński. Porozumienie sprawi, że obie instytucje będą podejmować wszechstronną współpracę w zakresie swoich działań statutowych.

Matka Boża uczy kochać Ojczyznę

Słodkie spotkanie przy pączkach w Oddziale w Ełku poświęcone było Matce Bożej. Obecność Matki Bożej w życiu narodu i jej wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych przedstawił alumn IV roku ełckiego seminarium Piotr Bortkiewicz, nad którym opiekę naukową sprawuje ks. prof. Wojciech Guzewicz, asystent Oddziału w Ełku. Spotkanie zorganizowano w ramach Projektu Zintegrowanego Oddziału Okręgowego w Olsztynie.

Liturgia Mszy świętej tematem spotkania w Elblągu

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Elblągu w ramach projektu formacyjnego pt. „Idźcie i głoście” zorganizował spotkanie z księdzem kanonikiem dr. Kazimierzem Pączkowskim – liturgistą, który w ramach spotkań liturgicznych przybliżył temat „Znaczenie liturgii Mszy Świętej”. Szczególnie podkreślił, że Msza Święta to najbardziej doniosłe wydarzenie dla człowieka, człowieka wierzącego – ofiara, którą Pan Jezus dopełnił swoją śmiercią. Przedstawił strukturę Mszy Świętej. Wydawałoby się, że dla nas, ludzi wierzących, Msza Święta nie ma tajemnic, ale pytań było wiele, na które ks. Kazimierz chętnie odpowiadał, a wspomagali go nasz obecny asystent ks. dr hab. Stefan Ewertowski i ks. dr Stanisław Guła – senior.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia w Elblągu 17 lutego br.

Bezdomność jako zjawisko społeczne – spotkanie w Kętrzynie

O bezdomności jako zjawisku społecznym dyskutowano w Kętrzynie. Spotkanie poprowadził pan Eugeniusz Tokarzewski, Przewodniczący Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” w Kętrzynie. Prelegent pokusił się o przeprowadzenie 40 wywiadów z osobami bezdomnymi z terenu 28-tysięcznego Kętrzyna. Zaprezentował słuchaczom świat bezdomnych, zobrazował ilu jest bezdomnych i jacy oni są? Następnie przybliżył świat bezdomnych. Wyróżnił, że na bezdomność składa się wiele przyczyn. Zazwyczaj zaczyna się od utraty pracy, od problemów z utrzymaniem mieszkania lub w ogóle braku lokum (w Polsce nadal 1,5 milion rodzin nie ma samodzielnego mieszkania), dochodzi do tego źle działający system ochrony zdrowia i mało operatywna opieka społeczna. Z drugiej strony mamy alkoholizm, choroby psychiczne, ucieczkę od społeczeństwa, chęć zerwania z rodziną i dotychczasowym życiem. Czy można zrobić coś dla bezdomnych, oprócz dania im ciepłej strawy i ubrania? Zadane pytanie przez członkinię panią Zofię Lipską zainspirowało do wypracowania podwalin rekomendacji jak ma wyglądać pomoc osobom bezdomnym w duchu Katolickiej Nauki Społecznej – zasady pomocniczości. Wypracowany materiał zostanie przekazany władzom miasta. „Biednych zawsze mieć będziecie u siebie” — mówił Jezus (por. J 12, 8). Najbogatsze kraje świata nie poradziły sobie z tym problemem. W USA na ulicach śpią przykryci tekturą ludzie, także tam szukają zimą ciepła przy rurach grzewczych. Nie wszystkim uda się pomóc, to wiemy. Rzecz polega chyba na pewnej wrażliwości, na niekrzywdzeniu. Trzeba zatelefonować na policję lub do straży miejskiej, gdy mijamy człowieka potrzebującego.

Jaką wartość mają dziadkowie – o roli dziadków w Olsztynie

Refleksja nad tym, jakie wartości przekazują, a przez co jaką rolę odgrywają dziadkowie wobec swoich wnuków, była tematem spotkania Oddziału w Olsztynie. Ks. dr Michał Tunkiewicz przedstawił jak ważni są dziadkowie w rodzinie wielopokoleniowej. Ich rola jest nie do przecenienia w dzisiejszych czasach, w których rodzice wiele poświęcają na karierę zarobkową, przez co nie mogą odpowiednio zająć się swoimi pociechami. Prelegent wyszedł od pojęcia wartość, następnie pokazał na przykładzie opowieści o rzecznym krokodylu jak kobiety i mężczyźni, babcie i dziadkowie, inaczej pojmują pewne wartości, np. wierność, uczciwość, poświęcenie. Dzięki temu następnie mógł przedstawić konkretne zadania dziadków wobec swoich dzieci i wnuków. Nie warto zatem tracić czasu, lecz zaangażować się w pomoc w wychowaniu i przekazywaniu wartości wnukom, czerpiąc z tego jak najwięcej dla siebie.

50. rocznica śmierci Michała Lengowskiego

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród… – słowami „Roty” zakończyły się uroczystości upamiętniające 50. rocznicę śmierci działacza społecznego i poety ludowego Michała Lengowskiego.  Uroczystości zorganizował Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie. Ważność tego wydarzenia podkreśliła obecność rodziny Michała Lengowskiego, która mieszka w Olsztynie oraz w Zielonowie, m. in. wnuczki poety.

Wspomnienie 50. rocznicy śmierci poety i działacza społecznego rozpoczęło się przy grobie Lengowskiego na cmentarzu przy ul. Continue reading

Opłatek w Elblągu

13 stycznia br. w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” Oddział w Elblągu odbyło się, jak co roku, tradycyjne spotkanie opłatkowe, na które licznie przybyli członkowie naszego Oddziału wraz z księdzem asystentem seniorem Stanisławem Gułą i aktualnym asystentem ks. dr. hab. Stefanem Ewertowskim. Jednak najważniejszym gościem tego spotkania był Biskup Elbląski dr Jacek Jezierski.

Przybyłych przywitała przewodnicząca Oddziału Elżbieta Boniecka. Następnie spotkanie to poprowadzili ks. Stefan Ewertowski i ks. Continue reading