Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Władze statutowe Stowarzyszenia

TOMASZ NAKIELSKI – Przewodniczący Stowarzyszenia

SŁAWOMIR JÓZEFIAK – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia

ROMUALD GUMIENNIAK – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia

ZBIGNIEW POŁONIEWICZ – Sekretarz Generalny


ZARZĄD

Maciej Szepietowski – Prezes Zarządu

Teresa Kazimierczuk – Członek Zarządu

Agnieszka Pieńkowska – Członek Zarządu


KOMISJA REWIZYJNA

Jolanta Burian – Przewodnicząca

Agnieszka Łata – Wiceprzewodnicząca

Szymon Szczęsny – Sekretarz

Krzysztof Chwolik– Członek

Zbigniew Rybczyński – Członek

Krzysztof Sterkowiec– Członek

Rafał Zaremba – Członek