Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Aplikujemy KNS!

Odział Okręgowy w Olsztynie rozpoczął cykl warsztatów mających przybliżyć młodzieży z XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego im. Świętej Rodziny w Olsztynie zagadnienia Katolickiej Nauki Społecznej w kontekście rodziny. Uczniowie odkrywać będą pod okiem eksperta, czym powinna charakteryzować się polityka prorodzinna, dostosowana do naszych czasów, uwzględniająca wskazania nauki społecznej Kościoła. W czasie trwania projektu zostanie zwrócona uwaga na kształtowanie ładu społecznego opartego na poszanowaniu praw człowieka, akceptację wartości rodziny, realizację zasady pomocniczości i dbałości o dobro wspólne. Wypracowane rekomendacje zostaną przekazane włodarzom miasta.