Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Człowiek w Nowych Mediach – Obejrzyjcie koniecznie!

Telewizja Kopernik przygotowała relację z debaty . O nowych mediach, wyjątkowej przestrzeni globalnej sieci rozmawialiśmy w Szkoła Katolicka w Olsztynie w XIII Liceum Ogólnokształcącym Katolickim im. Świętej Rodziny w Olsztynie z wyjątkowymi gośćmi: dr Joanna Frankowiak– autorką programów profilaktycznych z Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, Alina Stasiak Wizerunek i marka osób publicznych – blogerką, autorką książki pt.: „DROGA DO GWIAZD”, prowadzi komercyjnie profile społecznościowe, dr Wojciechem Szalkiewiczem – socjologiem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – „Kotarbiński”, specjalistą ds. marketingu politycznego, autorem książek ukazujących mechanizmy władzy. Losy współczesnego człowieka zależą coraz bardziej od mediów, od tego, co one komunikują i przekazują, do jakich wyborów motywują i jaki obraz świata prezentują. Paneliści dokonali próby odpowiedzi na pytanie: Kim jest współczesny człowiek w kontekście nowych mediów? Jaki obraz człowieczeństwa ze współczesnych mediów można odczytać? I na ile człowieczeństwo ma w mediach wartość? Obejrzyjcie koniecznie!