Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Czuwanie adwentowe w Olsztynie

Oddział w Olsztynie w okresie Adwentu spotkał się, by rozważać słowo Boże, modlić się, śpiewać i czuwać. W czasie czuwania przywoływano Ducha Świętego, by był głosem przewodnim tego dnia. W czasie rozważań proszono o wstawiennictwo Maryi, która pierwsza oczekiwała Zbawiciela nosząc Go przez 9 miesięcy pod swoim sercem. Czuwanie zakończyło się radosnym śpiewem: Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętą k’nam przybędzie, wielka światłość w dzień ów będzie, Alleluja, Alleluja.