Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Czy Kościół ma prawo mówić o sprawach społecznych? -Oddział w Ełku

W Oddziale w Ełku odbyło się spotkanie z ks. Piotrem Srogą, socjologiem, który w swoim wystąpieniu odpowiadał na pytanie czy Kościół ma prawo mówić o sprawach społecznych? W przedstawionym temacie pokazał jakie zarzuty stawia się Kościołowi przeciwko jego zaangażowaniu w sprawy społeczne. Z drugiej strony prelegent zaprezentował powody, dla których Kościół ma prawo mówić o sprawach społecznych. Na koniec wystąpienia przypomniał czym jest katolicka nauka społeczna oraz nauczanie społeczne Kościoła. Zaś w dyskusji członkowie Oddziału mieli okazje dopytać gościa o nurtujące kwestie związane z tematem. Spotkanie odbyło się 16 listopada br.