Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Oddział Okręgowy Civitas Christiana w OlsztynieOddział Okręgowy w Olsztynie Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana”

10-028 Olsztyn, ul. Prosta 5/6
  tel./fax (89) 527 35 16
  tel. kom. 601 314 345

warminsko-mazurski@civitaschristiana.pl