Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Zarząd Oddziału Okręgowego w Olsztynie

Zbigniew Połoniewicz – przewodniczący

Zygmunt Tucholski – wiceprzewodniczący

Beata Zembrzycka – sekretarz

Marianna Kesler – członek

Barbara Kiejziewicz – członek

Halina Orzechowska – członek

Mateusz Rutynowski – członek

Kazimierz Szrajber – członek

Andrzej Taborski – członek

Eugeniusz Tokarzewski – członek

Grzegorz Zalewski – członek