Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Droga rozświetlona przez Baranka – gala XX-lecia

W tym roku mija 20 lat od nadania Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” statusu organizacji katolickiej. Jest to dobra okazja, aby wspólnie dziękować za minione lata, ale także patrzeć w przyszłość. Oddział Okręgowy w Olsztynie zorganizował uroczystości jubileuszowe, które rozpoczęły się Mszą świętą w bazylice konkatedralnej pw. św. Jakuba w Olsztynie. Mszę świętą celebrowali księża asystenci kościelni Oddziałów oraz zaprzyjaźnieni ze Stowarzyszeniem, a przewodniczył jej ks. kan. Romuald Zapadka, asystent kościelny Oddziału Okręgowego. W czasie homilii celebrans odniósł się do czytania z Apokalipsy św. Jana, w którym była mowa o mieście świętym, a jego światłem jest Baranek Boży. Porównał miasto do „Civitas Christiana”, które zresztą nosi łacińską nazwę oznaczającą miasto, społeczność. Wskazywał na Chrystusa – Baranka, który ma prowadzić członków Stowarzyszenia.

Po homilii nastąpił doniosły moment pobłogosławienia i przekazania sztandaru Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Aktu pobłogosławienia dokonał ks. kan. Romuald Zapadka. W imieniu fundatorów, czyli członków „Civitas Christiana”, gwóźdź pamiątkowy wbiła Marianna Kesler, przewodnicząca Komitetu Ufundowania Sztandaru. Następnie Komitet przekazał sztandar przewodniczącemu Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie Zbigniewowi Połoniewiczowi. Przewodniczący zaprezentował zgromadzonym nowy sztandar, na którego awersie widnieje stylizowany logotyp 17. kwatery Drzwi Gnieźnieńskich oraz nazwa organizacji, a na awersie Baranek Boży na czerwonym tle wpisany w tarczę herbową na białym tle. Użyta tarcza herbowa nawiązuje do herbu Warmii oraz herbu Archidiecezji Warmińskiej. Symbolika nawiązuje do historii regionu od średniowiecza wiernego Chrystusowi, który Jan Paweł II określił „Warmia semper fidelis”. Od tej pory sztandar Oddziału Okręgowego w Olsztynie będzie towarzyszył różnym uroczystościom.

Uroczysta gala odbyła się w Centrum Świętego Jakuba. Słowo powitania skierował przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie. W swoich słowach przypomniał obchodzone w tym roku jubileusze związane z regionem – 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej koronami papieskimi. Następnie głos zabrał przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Tomasz Nakielski. W serdecznych słowach wspominał członków Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Przewodniczący Stowarzyszenia wręczył także odznaki honorowe Stowarzyszenia zasłużonym działaczom. Złotą Odznakę Honorową otrzymał ks. kan. Stanisław Guła, wieloletni asystent kościelny Oddziału w Elblągu oraz pośmiertnie ks. prał. kan. dr Zygmunt Klimczuk, asystent kościelny Oddziału w Kętrzynie. Srebrną Odznakę otrzymali Marianna Kesler, przewodnicząca Zarządu Oddziału w Szczytnie, Barbara Kiejziewicz, przewodnicząca Zarządu Oddziału w Nidzicy, ks. kan. Mieczysław Adamczyk z Susza i Ewa Gałka z Nidzicy. Brązowymi Odznakami uhonorowani zostali: Kazimierz Szrajber, przewodniczący Zarządu Oddziału w Ełku, Janina Gil z Ostródy, Zofia Maria Kolankiewicz z Ostródy, Rita Kostka z Olsztyna, Andrzej Taborski z Olsztyna oraz Halina Orzechowska z Elbląga. Każdy uhonorowany nagradzany był burzą oklasków od zebranych uczestników gali. W dalszej części uroczystości odbył się panel dyskusyjny, w którym swoje poglądy na temat „Civitas Christiana” wymieniali Zenobia Alejun, długoletnia przewodnicząca Zarządu Oddziału w Kętrzynie – przedstawicielka starszego pokolenia członków, ks. dr Michał Tunkiewicz oraz Mateusz Rutynowski, przewodniczący Zarządu Oddziału w Olsztynie – przedstawiciel młodego pokolenia członków. Prowadzącym panel był Marcin Kluczyński, redaktor naczelny miesięcznika Civitas Christiana. Dzięki panelowi można było się dowiedzieć co o Stowarzyszeniu myślą młodsi oraz starsi, jak realizować swoje powołanie w stanie świeckim oraz czy Civitas Christiana łączy pokolenia.

W części artystycznej gali wystąpił chór Warmii i Mazur przy Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie pod dyrekcją Alicji Kucharzewskiej-Samko, który również uświetnił swoim śpiewem liturgię Mszy świętej.