Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

I Wojewódzki Konkurs Literacki „Małżeństwo – Dobra rodzina”

Fundacja „Dobra Rodzina” we współpracy z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warmińskiej ogłasza I Wojewódzki Konkurs Literacki „Małżeństwo – Dobra rodzina”.

Konkurs adresowany jest do: młodzieży od 15. roku życia, studentów, małżonków, wdów, wdowców, rodziców z województwa warmińsko-mazurskiego.

Wymagania: do nagród kwalifikowane będą prace autorów, którzy spełniają łącznie 3 warunki:

1) w ich rodzinach praktykowana jest (przynajmniej czasami) wspólna modlitwa rodzinna,

2) oceniają swoje rodziny jako dobre lub szczęśliwe,

3) ich rodziny realizują działania ewangelizacyjne lub inne społecznie pożyteczne.

Zostaną one opisane w zgłaszanej pracy. Prace należy nadsyłać do dnia 15 październik 2021 roku.

Planowane nagrody w konkursie miejsce I- 500 zł,  miejsce II – 300 zł, miejsce III – 200 zł.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i dzielenia się swoim doświadczeniem.

Regulamin Konkursu ze szczegółowymi informacjami, w tym z  jego uzasadnieniem, wymaganiami formalnymi oraz adresami do wysyłania prac konkursowych – poniżej (plik DOC oraz PDF).

Regulamin Konkursu liter