Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

III sesja Synodu Młodych w Olsztynie

Po raz trzeci młodzież – uczestnicy I Synodu Młodych Archidiecezji Warmińskiej zebrali się w murach Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, by obradować nad ważnymi kwestiami dotyczącymi ludzi młodych w Kościele. Tematem trzeciej sesji było miejsce młodych w środowisku parafialnym.

Sesja rozpoczęła się od debaty eksperckiej, w której uczestniczyli ks. abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, Tomasz Nakielski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz przedstawiciele młodzieży: Marta Pikora i Michał Mazuchowski. Uczestnicy debatu, ze swojego punktu widzenia, przedstawiali miejsce osób młodych w Kościele, jednocześnie szukając recepty na większe zaangażowanie młodych w życie Kościoła i oferty Kościoła dla młodych. Tomasz Nakielski wspominał o zadaniach świeckich w Kościele, wśród których wyróżnił cztery obszary służby świeckich: godność osoby ludzkiej, polityka, rodzina i ekonomia. Metropolita warmiński odpowiadając na pytanie dlaczego młodzi potrzebni są Kościołowi? mówił o sztafecie pokoleń – najważniejszej także w Kościele. Hierarcha podkreślał, iż każdy człowiek powinien odkrywać swoją funkcję własną w Kościele, w świecie. Dzięki temu także osoba młoda (i nie tylko) może znaleźć swoje miejsce do działania. Młodzież zaś opowiedziała o przykładach zaangażowania młodych katolików w życie Kościoła – każdy z nich potrafi znaleźć swoją drogę, swoją funkcję własną.

Konkluzją debaty były wypowiedzi na temat recepty na większą aktywność młodych w Kościele. Z wielu odpowiedzi można wywnioskować, iż świadectwo wiary, głód wartości, odnalezienie swojej funkcji własnej, możliwość działania czy ukazywanie radosnej strony Kościoła są najistotniejsze na tej drodze.

Nad kolejną częścią dokumentu synodalnego młodzi pracowali w grupach tematycznych po debacie eksperckiej.  Sesja odbyła się 24 lutego 2018 r.