Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak ewangelizować dziś ?

Katarzyna i Jarosław Ostaszewscy liderzy Szkoły Nowej Ewangelizacji Emaus z Olsztyna gościli w Oddziale w Szczytnie. Ewangelizatorzy mówili jak współczesnym ludziom głosić Dobrą Nowinę, co winni robić ewangelizujący by docierać do tych, którzy jeszcze nie spotkali żywego Boga w swoim życiu.

W związku z kryzysem wartości w dzisiejszym świecie, często zaniedbaniem sfery duchowości, potrzebna jest jeszcze intensywniejsza ewangelizacja ludzi świeckich. Zaświadczenie swoim życiem i codziennym przykładem o obecności Chrystusa i jego działania w naszym życiu.

Zadaniem ewangelizatorów jest głosić prawdę Ewangelii w sposób cierpliwy i z poszanowaniem dla każdego, kto słucha, mówiąc językiem prostym i zrozumiałym dla ludzi naszych czasów.

To było piękne, pełne refleksji spotkanie, które ożywiło i zapaliło w członkach  Oddziału ogień do podążania za Jezusem i głoszenia Dobrej Nowiny.