Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jaką wartość mają dziadkowie – o roli dziadków w Olsztynie

Refleksja nad tym, jakie wartości przekazują, a przez co jaką rolę odgrywają dziadkowie wobec swoich wnuków, była tematem spotkania Oddziału w Olsztynie. Ks. dr Michał Tunkiewicz przedstawił jak ważni są dziadkowie w rodzinie wielopokoleniowej. Ich rola jest nie do przecenienia w dzisiejszych czasach, w których rodzice wiele poświęcają na karierę zarobkową, przez co nie mogą odpowiednio zająć się swoimi pociechami. Prelegent wyszedł od pojęcia wartość, następnie pokazał na przykładzie opowieści o rzecznym krokodylu jak kobiety i mężczyźni, babcie i dziadkowie, inaczej pojmują pewne wartości, np. wierność, uczciwość, poświęcenie. Dzięki temu następnie mógł przedstawić konkretne zadania dziadków wobec swoich dzieci i wnuków. Nie warto zatem tracić czasu, lecz zaangażować się w pomoc w wychowaniu i przekazywaniu wartości wnukom, czerpiąc z tego jak najwięcej dla siebie.