Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Ks. prof. Maciej Olczyk: Uświęceni i powołani do świętości

„Opisy życia pierwszych chrześcijan, jakie znajdujemy na kartach Nowego Testamentu, świadczą o tym, że wyznawana przez nich wiara niosła ze sobą także przesłanie moralne.”

Zachęcamy do przeczytania rozważań ks. Profesora Macieja Olczyka: https://e-civitas.pl/pl/kosciol/ks-prof-maciej-olczyk-uswieceni-i-powolani-do-swietosci-o-wlasciwej-perspektywie-formulowania-ocen-moralnych-w-kosciele