Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Wspomnienie Księdza Prałata Zygmunta Klimczuka

Zmarłego 17 sierpnia Kapłana wspominają przyjaciele – p. Zenobia Alejun i ks. kan. dr Zygmunt Żuchowski. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Księdza Prałata Zygmunta Klimczuka wspominają Zenobia Alejun i ks. Kazimierz Żuchowski