Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Matka Boża w Kętrzynie

Rocznice związane z Gietrzwałdem zachęciły nas, członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z terenu Warmii, Mazur i Powiśla, do wdzięczności Panu Bogu za to, że Matka Boga i nasza Matka wybrała sobie tę ziemię i przemówiła po polsku do zniewolonych polskich dzieci. Nasza wdzięczność przejawia się min.: poprzez dziękczynną peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w rodzinach członków i sympatyków Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Dziś (11.09.2017) jej uroczysta inauguracja miała miejsce w kętrzyńskim Oddziale. Peregrynacja rozpoczęła się procesyjnym wniesieniem obrazu do parafii p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Zbigniew Rejszel. Niech te spotkania z Maryją owocują w nas każdego dnia tego wyjątkowego roku.