Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„Młodzież pyta???”

Wraz z Warmińskim Duszpasterstwem Młodzieży zapraszamy 17.03.2021 r. o godz. 19:00 na drugiego live’a „Młodzież pyta”, na którym będziemy rozmawiać o istotnych sprawach, które dzieją się na świecie i o których pisał Papież Franciszek w swojej najnowszej Encyklice „Fratelli Tutti”.

Do aktywnego włączenia się zapraszamy młodych, katechetów, wspólnoty, duszpasterzy oraz rodziców.

ZAPRASZAMY I LICZYMY NA WASZĄ OBECNOŚĆ

Transmisja na:  https://www.facebook.com/CivitasOlsztyn