Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Msza Święta – odkryj ten skarb!

W kętrzyńskim Oddziale odbyło się spotkanie poświęcone Liturgii Mszy Świętej. Prelekcję wygłosił ks. kan. dr Bartłomiej Matczak – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Warmińskiej. Msza Święta nie jest sprawą nudziarzy. Nie jest ona też bynajmniej sprawą wyłącznie księdza. Każdy ma w niej swoją rolę. Trzeba odwagi, aby tę rolę rozpoznać i przyjąć. W ten sposób Msza Święta może stać się świętowaniem także Naszej wiary w Jezusa. Prelegent udzielił kilka praktycznych wskazówek. Wyjaśnił przebieg Liturgii Eucharystycznej oraz wskazał sposób w jaki możemy odnaleźć w niej samego siebie. Pomógł odszukać w starych niezmiennych formach, wciąż tak samo młodzieńczą moc Jezusa. Pokazał, że klęczenie ma coś wspólnego ze wzrastaniem. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób Ojcze nasz, może stać się Naszym Ojcze nasz. Mamy nadzieję, że dzięki temu owocnemu spotkaniu odnajdziemy w sobie odwagę do wzięcia mądrego, świadomego udziału we Mszy Świętej.