Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego wręczona

28 października br. w Zamku Kapituły Warmińskiej wręczono Nagrodę Regionalną im. Michała Lengowskiego. Nagroda przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Laureatami zostali Władysław Kałudziński oraz Siostry Albertynki Posługujące Ubogim z Domu Zakonnego w Olsztynie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w bazylice konkatedralnej pw. Św. Jakuba w Olsztynie. Mszę świętą celebrowali ks. kan. Romuald Zapadka, przewodniczący Kapituły Nagrody Regionalnej i asystent kościelny Oddziału Okręgowego w Olsztynie, a także laureat Nagrody ks. prał. prof. dr hab. Władysław Nowak i poeta ks. Jan Paszulewicz. W homilii ks. Zapadka nawiązał do przeżywanego tego dnia święta apostołów Szymona i Judy Tadeusza wskazując na ich życie wierne misji głoszenia Ewangelii. Następnie o godzinie 11.30 w salach kopernikowskich Muzeum Warmii i Mazur – Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie rozpoczęła się uroczysta gala. Zebranych powitała dr Kinga Raińska, zastępca dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Wśród przybyłych na galę gości była rodzina Michała Lengowskiego w osobach Teresy, Roberta i Barbary Boehm, Romuald Gumienniak, wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Bożenna Ulewicz, doradca wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, ks. Paweł Zięba, dyrektor „Caritas” Archidiecezji Warmińskiej, Krzysztof Kierski, reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, licznie zgromadzeni laureaci poprzednich Nagród Regionalnych, działacze NSZZ „Solidarność” oraz rodziny nagrodzonych i członkowie Stowarzyszenia. Na wstępie uczestnicy obejrzeli film przedstawiający życiorys Patrona Nagrody.

Laudację Władysława Kałudzińskiego, przygotowaną przez dr. Pawła Warota, wygłosił Krzysztof Kierski z Instytutu Pamięci Narodowej. Po laudacji przewodniczący Kapituły Nagrody ks. kan. R. Zapadka, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia R. Gumienniak i sekretarz Kapituły Z. Połoniewicz wręczyli nagrodę laureatowi, której towarzyszyły gromkie brawa zebranych. Władysław Kałudziński dziękował za otrzymanie Nagrody podkreślając zasługi swojej żony, która troszczyła się o rodzinę podczas internowania męża. Komunikat Kapituły zaznacza, że Władysław Kałudziński, jako działacz społeczny i patriotyczny, został nagrodzony w uznaniu zasług w procesie demokratycznych przemian lat 80. XX wieku na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz za bezinteresowne niesienie pomocy członkom NSZZ „Solidarność” znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Laudację Siostrom Albertynkom Posługującym Ubogim wygłosił ks. Paweł Zięba, dyrektor „Caritas” Archidiecezji Warmińskiej, w którym siostry od wielu lat posługują. Nagroda została wręczona na ręce s. Pauliny Urszuli Bernat, siostry prowincjalnej Zgromadzenia oraz s. Dolorosy Jadwigi Kalinowskiej, przełożonej domu zakonnego w Olsztynie. Siostra prowincjalna dziękowała za uznanie pracy sióstr oraz życzyła, by wartości św. Brata Alberta towarzyszyły wszystkim zgromadzonych każdego dnia. Jak podkreśliła Kapituła, Siostry Albertynki z Domu Zakonnego w Olsztynie zostały nagrodzone, w Roku Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, za wytrwałość w postawie służebnej miłości wobec najbardziej potrzebujących bliźnich oraz za łączenie pełnienia posłannictwa inspirowanego „wyobraźnią miłosierdzia” z życiem modlitwy.

Szczególnym momentem gali było wystąpienie Roberta Boehma, prawnuka Michała Lengowskiego. Podkreślił wspólne elementy życiorysów Michała Lengowskiego oraz tegorocznych laureatów Nagrody. Dziękował również „Civitas Christiana” za to, że od 50 lat przyznawana jest Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego. Decyzję Kapituły skomentował słowami: „Myślę, że mój pradziadek tegorocznemu wyborowi z nieba przyklaskuje, bo zostały nagrodzone te wartości, którym pradziadek hołdował całe życie.”

Głos zabrali również Romuald Gumienniak, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia oraz Bożenna Ulewicz, doradca wojewody warmińsko-mazurskiego, składając gratulacje oraz listy gratulacyjne w imieniu Artura Chojeckiego, wojewody warmińsko-mazurskiego.

W kolejnej części uroczystości Krzysztof Kierski zaprezentował referat zatytułowany „Aparat bezpieczeństwa wobec zakonów żeńskich na Warmii i Mazurach (1945-1989)”. Ostatnim punktem gali był koncert zespołu „Bel Canto” pod dyrekcją Jana Połowianiuka. Zespół zaprezentował utwory Feliksa Nowowiejskiego, utwory religijne, patriotyczne oraz ludowe.

Michał Lengowski to warmiński poeta, satyryk i wielki patriota, działacz społeczny, który walczył o przyłączenie Warmii i Mazur do Polski w czasie plebiscytu 1920 roku. Po II wojnie światowej zebrał ponad tysiąc pieśni ludowych z całego regionu. Pisał felietony i wiersze. Pierwszy prezes olsztyńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.