Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nowy numer kwartalnika Civitas Christiana już online!

Najnowszy numer kwartalnika Civitas Christiana poświęcony został Festiwalowi Katolickiej Nauki Społecznej. Zorganizowanym w zdecydowanie innej niż przez poprzednie lata formie. W kameralnej sali, z  zachowaniem aktualnych standardów bezpieczeństwa, bez licznego udziału publiczności, ale za to zdecydowanie szerzej – wykorzystując efektywnie dostępne możliwości techniczne – docierając z festiwalowym przesłaniem debat i warsztatów do nowych uczestników.

Zachęcamy do pobrania i  życzymy przyjemnej lektury.

https://e-civitas.pl/assets/Uploads/Kwartalnik-CCH-nr-4-2020-internet.pdf#POBIERZ%20KWARTALNIK