Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O Duchu Świętym w Olsztynie

Spotkanie formacyjne dotyczące Osoby Ducha Świętego w życiu Jezusa Chrystusa odbyło się w Oddziale w Olsztynie. Spotkanie poprowadził ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF, profesor teologii moralnej z Wydziału Teologii UWM w Olsztynie.

Prelegent, na przykładzie perykop biblijnych, jak Duch Święty działał w życiu Jezusa Chrystusa. Działanie Ducha Świętego podczas zwiastowania i obietnica działania Jego mocy podczas chrztu Jezusa w Jordanie świadczą o stałej obecności w misji Zbawiciela. Trzecia Osoby Trójcy Świętej wyprowadza Jezusa na pustynię, a więc daje także chwilę odosobnienia na modlitwę i skupienie. Ksiądz profesor zachęcał, by każdego dnia powierzać swoje życie Duchowi Świętemu, który z chęcią będzie kreował naszą rzeczywistość.

Po spotkaniu w kościele pw. bł. Franciszki Siedliskiej sprawowano Eucharystię w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego.