Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O Żołnierzach wyklętych w Ostródzie

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostródzie rozpoczęły się projekcją filmu z filmoteki IPN pt. „Ppor. Henryk Wieliczko „Lufa””. Słowo wstępu wygłosił Michał Ostapiuk, pracownik Delegatury IPN w Olsztynie. Po projekcji filmu rozpoczęła się dyskusja. Licznie przybyli na spotkanie z historią podziemia niepodległościowego po 1945 roku mieszkańcy Ostródy, a wśród nich – co szczególnie cieszy – liczna grupa młodzieży, okazali zainteresowanie przebiegiem działań 4. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Henryka Wieliczki „Lufy” na terenie Ziemi Ostródzkiej. Były również pytania szczegółowe dotyczące działań operacyjnych  5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod dowództwem legendarnego mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” i innych Wileńskich Brygad AK działających na terenach Podlasia, Pomorza i Warmii i Mazur. Dyskusję animował i odpowiadał na liczne pytania Michał Ostapiuk z Delegatury IPN w Olsztynie.

Spotkanie zorganizował Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Ostródzie przy współpracy z Delegaturą IPN w Olsztynie oraz Parafią pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie.

Projekcji filmu i dyskusji towarzyszyła wystawa wydawnictw IPN, które, po zakończeniu spotkania, zostały rozdane wśród uczestników.

Organizatorzy obchodów zapraszają na IV Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych 01 marca 2019 r.

Marsz rozpocznie się Mszą Świętą w kościele NPNMP o godz. 12.00.