Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Orędzie Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – spotkanie w kętrzyńskim Oddziale

Przeżywamy szczególny czas, który możemy nazwać Maryjnym. W roku 100-lecia objawień w Fatimie i 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej obchodzimy w Polsce także inny ważny jubileusz – 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej koronami papieskimi. W kętrzyńskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” ks. Krzysztof Bielawny – na co dzień posługujący w sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – poprowadził spotkanie na temat orędzia gietrzwałdzkiego. Kapłan zwrócił uwagę, że z orędzia przekazywanego światu przez wizjonerki w Gietrzwałdzie w 1877 r. Maryja jawi się nam jako ta, którą czcimy w wielu wezwaniach Litanii Loretańskiej. A więc Maryja Gierzwałdzka jawi się nam jako min.: Królowa Różańca Świętego, Uzdrowienie chorych, Matka czystej miłości, Maryja –Matka Eucharystii czy Maryja – Matka nadziei… Objawienia i kult Matki Bożej w Gietrzwałdzie zostały oficjalnie zatwierdzone dekretem przez ks. bp. Józefa Drzazgę, biskupa warmińskiego, 11 września 1977 r. Po 140 latach od objawień maryjnych w Gietrzwałdzie orędzie nadal jest aktualne.