Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Podsumowanie XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

26 października w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste podsumowanie jubileuszowych, XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które na przełomie maja i czerwca obchodzone były pod hasłem „Rodzina – Dom – Ojczyzna”. Bogatą treścią w nim zawartą  wpisały się one w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prawie tysiąc środowisk lokalnych na ternie województwa, w tym samorządy, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, ośrodki kultury, MOPS-y, GOPS-y, parafie, biblioteki i wiele innych instytucji zorganizowało cały szereg imprez, m.in.: festyny, pikniki, rajdy, wydarzenia sportowo-rekreacyjnej, konkursy, wystawy, konferencje, wykłady, koncerty. Były też Msze św. w intencji rodzin, relacje z dużej części tych przedsięwzięć znajdzie czytelnik w 41 numerze „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, którego elektroniczną wersję zamieściliśmy na naszej stronie internetowej.

Uroczystość podsumowania Dni rozpoczął się występem artystycznym, po czym głos zabrali: Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, Wicewojewoda Sławomir Sadowski, Metropolita Warmiński ks. abp dr Józef Górzyński.  Głos zabrali także: Wiesława Przybysz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz Andrzej Taborski –przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wszyscy oni podkreślali wyjątkowość w skali kraju Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, niezmiernie ważną rolę rodziny dla każdego człowieka, ale też dla narodu i państwa, czego dowodem było choćby to, że zachowaliśmy swoją tożsamość narodową mimo rozbiorów, mimo okupacji i innych niesprzyjających okoliczności historycznych.

Podczas podsumowania Marszałek Województwa przekazał burmistrzowi Bartoszyc, Piotrowi Petrykowskiemu, okolicznościową statuetkę za zorganizowanie uroczystego zakończenia XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Ważnym punktem  uroczystości było też podsumowanie XXIV edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Dokonała tego podsumowania Jolanta Dakowska, wojewódzki koordynator tegoż konkursu.

Po krótkiej przerwie podsumowane zostały konkursy wojewódzkie. XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej „Rodzina i dom fundamentem Ojczyzny” podsumowała Teresa Antczak, przedstawicielka Forum Prorodzinnego. Wręczone nagrody i wyróżnienia 41 laureatom. Natomiast XV Wojewódzki  Konkurs Literacki podsumowali: Wanda Kuca i Andrzej Taborski z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Nagrody i wyróżnienia otrzymało 30 osób. Laureatami obu konkursów były dzieci,  młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, dorośli i oraz seniorzy. Nagrody i wyróżnienia w tych konkursach ufundowali: Samorząd Województwa, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Rada ds. Rodzin, Dyrektor SP nr 30 w Olsztynie, Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie.

 

Zarówno patroni honorowi Dni, jak i uczestnicy uroczystości wyrażali nadzieję, że tak ważna inicjatywa prorodzinna, jaką są Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, będzie nadal rozwijać się w naszym województwie.