Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Porozmawiajmy o wielkim Warmiaku

Michał Lengowski był bohaterem spotkania Oddziału w Olsztynie. O życiu i twórczości tego warmińskiego poety i działacza opowiedział Mateusz Rutynowski, przewodniczący Zarządu Oddziału. Materiał, z którego zaczerpnął prelegent pochodził z książek Michała Lengowskiego oraz publikacji opisujących tę postać. Prelekcja odbyła się w roku 50. rocznicy śmierci Lengowskiego. Michał Lengowski jest patronem Nagrody Regionalnej przyznawanej od 1967 roku przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, która w tym roku zostanie przyznana po raz osiemnasty.