Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Powołanie apostolskie to nie akcja!

W nidzickim oddziale odbyło się spotkanie formacyjne pt. „Istota apostolstwa świeckich”. Spotkanie poprowadził kol. Mateusz Rutynowski,teolog przewodniczący olsztyńskiego Oddziału „Civitas Christiana”.

Prelegent zauważył, że jeśli mówimy o ludziach powołanych, to zazwyczaj myślimy o powołaniu kapłańskim, zakonnym, ale bardzo mało osób ceni sobie i rozumie sens oraz cel powołania człowieka świeckiego. A jeśli nie rozumiemy powołania świeckiego, to jak możemy je cenić, kochać i rozwijać? Kol. Mateusz Rutynowski zaznaczył, że takiej postawie po części nie ma się co dziwić, bo dopiero podczas Soboru Watykańskiego II uznano i opisano w sposób pozytywny powołanie człowieka świeckiego.

Uczestnicy zapoznali się z krótkim rysem historycznym ewoluowania roli i miejsca świeckich w Kościele, na które zdecydowany wpływ miały postanowienia Soboru Watykańskiego II.

Celem apostolstwa świeckich jest szeroko rozumiana odnowa całego porządku doczesnego, a więc środowiska rodzinnego, społecznego, zawodowego, kulturowego, w którym żyją i działają ludzie świeccy – wyjaśnił prelegent podkreślając, że polega ono zarówno na głoszeniu Chrystusa swoim życiem, jak i słowem.

Tego rodzaju apostolstwo polega na kształtowaniu sposobu myślenia i obyczajów, praw oraz ustroju własnej społeczności w duchu chrześcijańskim, jego głównym źródłem i inspiracją jest Miłość – zauważył prelegent.
W praktyce oznacza to, że tkwiąc w samym sercu świata, wewnątrz jego struktur, człowiek świecki działa na wzór ewangelicznego zaczynu mocą swojego zjednoczenia z Chrystusem.

Papież Franciszek zachęca świeckich ewangelizatorów do uczenia się głębokiego zaufania Duchowi Świętemu. Duch Święty jest nie tylko motorem naszego dobrego działania, ale również wyposaża nas w różne dary, talenty i uzdolnienia, które pomagają nam w rozwoju naszej służby poprzez pracę.

sdr

dav

dav

dig