Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Pożegnanie Matki Bożej w Ełku

Dobiegła końca peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Oddziałach Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z terenu Warmii, Mazur i Powiśla. Ostatnim Oddziałem, w którym przebywała Matka Boża w gietrzwałdzkim wizerunku, był Ełk.

Od 22 września do 26 października trwała peregrynacja obrazu Matki Bożej w Oddziale w Ełku. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia codziennie gromadzili się na wspólnej modlitwie różańcowej przed obliczem Pani Gietrzwałdzkiej wypraszając łaski dla siebie oraz swoich najbliższych. Peregrynacja zakończyła się wspólnym dziesiątkiem różańca i śpiewem po spotkaniu Oddziału, które poświęcone było życiu i twórczości Michała Lengowskiego, warmińskiego poety i działacza społecznego, wielkiego patrioty, który jest Patronem Nagrody Regionalnej przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.