Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Poznanie liturgii Mszy świętej w Szczytnie

Liturgia jest źródłem i szczytem życia Kościoła, dlatego jej celebrowanie jest bardzo ważne. Kogoś, coś, co się kocha, należy poznawać i w związku z tym Oddział w Szczytnie spotkał się, aby poznawać liturgię Mszy świętej pod kierunkiem liturgisty, ks. kan. dr Bartłomieja Matczaka. Prelegent przedstawił w swoim wystąpieniu pierwsze dwie części liturgii Mszy świętej – obrzędy wstępne i Liturgię Słowa. Spotkanie wpisało się w przygotowanie katolików do przeżycia najważniejszych dni w roku liturgicznym – Triduum Paschalnym.