Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ, PREZES ZARZĄDU GRUPA INCO S.A., SŁAWOMIR JÓZEFIAK W RADIO JASNA GÓRA

Jasna Góra, mimo oczywistych ograniczeń, pozostaje otwarta dla wiernych. Msze święte i spowiedź odbywają się według stałego rytmu. Znacząco zwiększyła się liczba duchowych pielgrzymów, co widoczne jest zwłaszcza w Internecie. Sporym zainteresowaniem cieszą się również transmisje telewizyjne i to codziennych Mszy św. Wciąż trwa tu wielka modlitwa o ustanie epidemii. W tej intencji sprawowane są dodatkowe Eucharystie, a Apel Jasnogórski, do którego włączono błagalne Suplikacje, stał się narodowym wołaniem o oddalenie koronawirusa.

– Ludzie do nas nieustannie dzwonią, zamawiają intencje, proszą o modlitwę – podkreśla zastępca kustosza Jasnej Góry, o. Michał Bortnik.

O mobilizacji do duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę i modlitwie za tych, którzy pracują na rzecz społeczeństwa w czasie pandemii, opowiedział Sławomir Józefiak ze Stowarzyszenia Civitas Christiana, Prezes Zarządu Grupy INCO S.A.

 

Paulini włączają się w apele służb o zachowanie odpowiedzialności i rozsądku oraz o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych, do Kaplicy Matki Bożej może wejść jednorazowo do 50 osób. Wejście zarówno do Kaplicy, jak i bazyliki, jest możliwe tylko przez główne drzwi bazylikowe. Nad porządkiem czuwają jasnogórskie służby.

Modlitwa z Kaplicy Matki Bożej cały czas przekazywana jest on-line na jasnogórskim kanale YouTube.
Od poniedziałku do piątku o godz. 20 we Mszy Świętej, specjalnie dedykowanej intencji o ustanie epidemii koronawirusa, mogą uczestniczyć także widzowie TVP3.
Tę modlitwę transmituje również Radio Jasna Góra.