Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Randka z Jezusem

Randką z Jezusem, czyli Mszą Świętą i adoracją Najświętszego Sakramentu zakończyliśmy Tydzień Małżeństwa w Olsztynie. Mszę Świętą w parafii pw. św. Mateusza w Olsztynie sprawował w intencji małżeństw ksiądz proboszcz Artur Klepacki.

W swojej homilii kapłan podkreślał rolę wybaczenia w małżeństwie. Dzięki wybaczaniu doświadczamy miłości Boga. Zwracał uwagę, że żaden z nas nie jest pępkiem świata, wzorem słów Ojców Kościoła, lecz musimy wyjść ze swojego egoizmu i dążyć do budowania wspólnoty miłości. Adorację poprowadzili Ewa i Grzegorz Chmielewscy, a diakonia muzyczna Wspólnoty Kanaan Olsztyn posługiwała swoim śpiewem i grą na gitarze, za co serdecznie dziękujemy.
Małżonkowie w dialogu ze sobą i Jezusem mogli oddać Jemu swoje serca i sobie nawzajem. Wyzbywając się egoizmu skupiając się na Jezusie i współmałżonku.

Na zakończenie małżonkowie otrzymali indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.