Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

RESPIRATOR DLA SZPITALA

W czasie epidemii koronawirusa niezwykle ważne są wszelkie gesty solidarności i więzi z ludźmi potrzebującymi pomocy i z personelem medycznym, który z poświęceniem wykonuje swoją misję.

Dlatego Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez służbę zdrowia w związku z groźną chorobą COVID-19, przekazało darowiznę w postaci respiratora Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137.

Wszystkim pacjentom, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia a służbie zdrowia składamy serdecznie Bóg Zapłać!