Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Rocznica śmierci Michała Lengowskiego

Poeta ludowy, działacz społeczny i Warmiak – Michała Lengowski zmarł 2 lutego 1967 roku. W kolejną rocznicę jego śmierci Oddział w Olsztynie upamiętnił wielką postać Warmii.

51. rocznica śmierci Lengowskiego była okazją, by wspomnieć wiernego Warmii i Polsce poetę i działacza, nestora polskich poetów – jak o nim mawiano. 2 lutego przedstawiciele rodziny i Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” modlili się na jego grobie, złożyli także kwiaty i zapalili znicze. Temu wydarzeniu towarzyszyło wspomnienie pradziadka przez członka rodziny, pana Roberta Boehma.

Następnie przed pomnikiem Michała Lengowskiego na placu Jedności Słowiańskiej również złożono kwiaty i przekazano informację mediom, iż Stowarzyszenie złożyło wniosek do prezydenta Olsztyna o odrestaurowanie pomnika poświęconego poecie.