Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Rok Michała Lengowskiego

Dla oddziału okręgowego w Olsztynie rok 2017 jest Rokiem Michała Lengowskiego – poety, publicysty, zbieracza pieśni ludowych, działacza plebiscytowego, założyciela Związku Polaków w Prusach Wschodnich. Jednocześnie patrona Nagrody Regionalnej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” jego imienia.

Złożyło się na tę wyjątkową okoliczność kilka ważnych wydarzeń. Pierwsze to 50. rocznica śmierci Michała Lengowskiego przypadająca 2 lutego. Oddział okręgowy uczcił tę rocznicę jubileuszowym programem z udziałem rodziny Michała Lengowskiego. Rozpoczął się od odwiedzenia grobu patrona Nagrody Regionalnej, modlitwy Anioł Pański pod przewodnictwem ks. kan. Romualda Zapadki, asystenta kościelnego oddziału okręgowego, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy. Kolejnym punktem obchodów była Msza  św. w intencji Michała Lengowskiego w olsztyńskiej konkatedrze św. Jakuba. Następnie uczestnicy jubileuszowych obchodów spotkali się przed pomnikiem olsztyńskiego poety na placu Jedności Słowiańskiej. Wspomnienie o Lengowskim w gwarze warmińskiej wygłosiła Rita Kostka z Ogniska Kultury Rodzinnej „Hubertówka” w Kudypach koło Olsztyna, członkini „Civitas Christiana” i laureatka Nagrody Regionalnej im. M. Lengowskiego. Kwiaty złożyła delegacja „Civitas Christiana” oraz przedstawicielka posła na Sejm RP Andrzeja Maciejewskiego. Obchody zakończyło otwarcie wystawy biograficznej poświęconej działaczowi społecznemu – „szczeremu, prostemu patriocie i katolikowi”, jakim w pamięci olsztynian pozostał patron Nagrody Regionalnej. Wystawa oparta jest na materiałach redakcyjnych pochodzących ze „Słowa na Warmii i Mazurach”. Można ją obejrzeć w sali konferencyjnej siedziby oddziału okręgowego przy ul. Prostej 5/6.

Drugie jubileuszowe wydarzenie to 50. rocznica Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego przypadająca także w bieżącym roku. Poeta zmarł 2  lutego 1967 r. Dla mieszkańców Olsztyna i regionu stał się postacią „pomnikową”, wzorem umiłowania Ojczyzny, lokalnego patriotyzmu, poświęcenia sprawom społecznym, autentycznej wiary. Nie było zatem trudności ze znalezieniem patrona dla idei Nagrody Regionalnej. Jesienią tego samego roku odbyła się jej pierwsza edycja. Pierwszymi laureatami Nagrody zostali: Leon Wernic – redaktor naczelny „Słowa na Warmii i Mazurach” w latach 1952–1968; dr Janusz Teodor Dybowski – filozof, prozaik, dramaturg, autor sztuk scenicznych, kierownik artystyczny Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie” (nagrodę odbierała Emilia Sukertowa-Biedrawina).

Trzecie wydarzenie bezpośrednio związane jest z XVIII edycją Nagrody, której gala odbędzie się 28 października br. na Zamku Kapituły Warmińskiej w  Olsztynie. Dla oddziału okręgowego jest jednym z najważniejszych wydarzeń w bieżącym roku. Obecnie przyznawana jest co dwa lata. Ważność tego wydarzenia podkreśla włączenie się do obchodów Roku Lengowskiego potomków Michała Lengowskiego mieszkujących w Olsztynie i pobliskim Zielonowie. Nawiązaliśmy kontakt z rodziną Boehem: praprawnuczką Lengowskiego – Basią Boehm, jej ojcem Robertem Boehm – prawnukiem Lengowskiego, babcią Basi – Teresą Boehm oraz dwiema wnuczkami patrona Nagrody w prostej linii: Urszulą Nowacką i Wandą Trawińską.

Przygotowując kalendarz obchodów Roku Lengowskiego, zaprosiliśmy przedstawicieli rodziny patrona Nagrody Regionalnej do wygłoszenia w naszych oddziałach cyklu prelekcji poświęconych jego osobie jako poety, działacza plebiscytowego i zbieracza pieśni ludowych. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w lutym w oddziale w Szczytnie. Natomiast w oddziale w Olsztynie powstała jubileuszowa inicjatywa gromadzenia księgozbioru dotyczącego twórczości Lengowskiego jako poety, publicysty i zbieracza ludowej twórczości na Warmii.
Przedstawiciel rodziny został również zaproszony do Kapituły Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego, a  wszystkich potomków patrona zaprosiliśmy do udziału w jesiennej gali Nagrody.

Zbigniew Połoniewicz