Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie formacyjne w Szczytnie

Członkowie Oddziału w Szczytnie gościli Zbigniewa Połoniewicza, Przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Przewodniczący poprowadził spotkanie Oddziału, które odbyło się 21 lutego.

Spotkanie miało na celu przedstawienie programu formacyjnego Stowarzyszenia, który jest realizowany od tego roku we wszystkich Oddziałach „Civitas Christiana”. Dzięki spotkaniu członkowie uświadomili sobie jak ważna jest permanentna formacja. Owocem spotkania była chęć członków Oddziału do uczestnictwa w wielu wydarzeniach formacyjnych ogólnopolskich, jak i okręgowych.