Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie o katolickiej nauce społecznej w kętrzyńskim Oddziale

O relacjach państwa i Kościoła, zaangażowaniu Kościoła w życie społeczne i roli Kościoła w społeczeństwie demokratycznym – była mowa podczas spotkania w kętrzyńskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA”. Prelekcję wygłosił ks. Piotr Sroga. Gdy Kościół wypowiada się na tematy społeczne, nie miesza się w nie swoje sprawy. Pojedynczy ludzie nie są własnością państwa, podobnie rodzina, jako podstawowa komórka społeczna również nie jest jego własnością. Kościół, inspirowany Ewangelią, staje się rzecznikiem najbardziej osobistych praw człowieka i społeczności ludzkich. Kościół nie chce w ten sposób zdobywać władzy czy wpływów społecznych. Jednak ma obowiązek i prawo wypowiadać się w sprawach społecznych.