Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Oddziału w Ełku

Kolędą ,,Wśród nocnej ciszy” rozpoczęło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Ełku. Licznie przybyłych gości przywitali Przewodnicząca Zarządu Teresa Krawczyk oraz Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie Zbigniew Połoniewicz. Ewangelię odczytał ks. Piotr Walczak proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku. Po skierowanym przez księdza przeora słowie do zebranych, podzieliliśmy się opłatkiem.
Przy akompaniamencie akordeonu 🎼 śpiewano kolędy i pastorałki, na ich tle podkreślano bogactwo polskiej kultury. Były wspomnienia, a świątecznie zastawiony stół uzupełniał klimat spotkania.